Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naţionale, produsele alimentare  fiind de importanţă strategică. Producerea alimentelor  se realizează în conformitate cu nomele de igienă interne şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele consumatorilor.

Asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei alimentare, prin valorificarea 

potenţialului productiv şi a principiilor care promovează inocuitatea alimentelor şi standardele 

de calitate, se realizează prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor europene. Necesitatea elaborării de programe educaţionale şi de formare pentru calificarea Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui a fost stabilită în urma cercetărilor efectuate în rândul angajatorilor din sectoarele economice corespunzătoare pentru a exista siguranţa că programele elaborate răspund nevoilor acestui  sector.

Absolvenţii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice de prelucrare a cărnii şi a laptelui.