Cursul de Tehnici de Comunicare şi Negociere în afaceri urmăreşte dezvoltarea competențelor de comunicare necesare tinerilor studenţi în diferitele ipostaze din viitoarea activitate profesională; dezvoltarea abilităților de configurare a relațiilor de afaceri prin negociere; simularea spiritului de businessman pe baza de scenarii ale negocierilor cu clienții, furnizorii, superiorii, subordonații sau cu alți parteneri de afaceri. Pe parcursul cursului sunt abosrdate următoarele subiecte:

  • Managementul comunicării în afaceri: strategii şi forme
  • Domeniile comunicării în afaceri. Rolul departamentelor de comunicare
  • Comunicare şi personalitate. Caracteristici ale personalităţii
  • Crize: definiții și tipologii. Managementul crizelor. Comunicarea de criză: Mijloace de informare a publicului. Strategii ale comunicării de criză
  • Comunicarea managerială utilizate în afaceri. Strategii și forme. Avantaje şi limite
  • Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală în negociere şi în afaceri
  • Comunicarea cu presa: principii de bază ale comunicării cu presa. Purtătorul de cuvânt. Tehnici de comunicare cu presa
  • Negocierea: proces social. Definiţii şi percepţii. Elementele şi etapele derulării negocierii în afaceri. Tehnici de negociere. Strategii şi stiluri de negociere
  • Puterea în negociere: relație și încredere
  • Joc de rol: Negociere socială. Negociere în afaceri.