Rezultatele așteptate sunt acele lucruri majore, dar și punctuale pe care le vom realiza în cadrul proiectelor. Rezultatele urmăresc activitățile proiectului îndeaproape și înseamnă barometrul succesului după care ne ghidăm în ceea ce ne dorim să punem în aplicare prin acest proiect. La final, după ce vom bifa fiecare punct în parte vom putea spune că am reușit să ne atingem obiectivele mai mici și mai mari.

Ca sa reusesti, gaseste-ti un drum si tine-te de el.

– Andrew Carnegie

 • 55 cadre didactice formate
 • 55 cadre didactice certificate
 • 2 cursuri de formare specifică pentru personalul didactic derulate
 • 55 de stagii de perfecționare la agenți/colaboratori economici organizate
 • Program de schimb de experiență și bune practici la instituții de învațământ superior din străinatate derulat
 • 6 cursuri transversale cu caracter aplicativ pregatite
 • 6 fise ale disciplinelor elaborate
 • 6 suporturi de curs elaborate;
 • 6 seturi de materiale didactice elaborate;
 • 6 strategii de predare/învățare/evaluare stabilite
 • 6 cursuri transversale cu caracter aplicativ derulate
 • 180 certificate de competențe
 • 180 studenți certificați
 • 3 programe de studii dezvoltate
 • Colegiu universitar autorizat
 • 3 programe de studii terțiare non-universitare furnizate
 • 20 de unitați locative tip garsonieră renovate si dotate
 • 3 sesiuni de informare organizate
 • 35 cadre didactice din învațământul terțiar universitar selectate; 10 cadre didactice implicate în dezvoltarea de curriculă selectate; 10 cadre didactice din cadrul colegiului universitar selectate
 • 300 studenți selectați, din care 60 studenți aparținând grupurilor vulnerabile
 • 60 cursanți selectați
 • 60 cursanți înmatriculați în primul an de studii
 • 12 stimulente lunare acordate
 • 12 cursanți din mediul rural sprijiniți financiar
 • 300 studenți consiliați
 • 60 cursanți consiliați
 • 600 de instrumente de evaluare completate de studenți
 • 120 de instrumente de evaluare completate de cursanți
 • 6 autoevaluări cursuri transversale
 • 24 autoevaluări programe de studii non-universitare
 • 1 raport de evaluare generală a cursurilor de competențe transversale
 • 3 rapoarte de evaluare generala a programului de studii terțiare non-universitare
 • Un set de recomandari cu privire la eficiență și modalitatea de adaptare a competențelor transversale la cerințele pieței muncii
 • Raport de fezabilitate a scalării programelor derulate în cadrul proiectului
 • Raport de eficiență a utilizarii metodelor de e-learning în perfecționarea ofertelor de studii a USAMV Cluj-Napoca
 • Comunicat de presă pentru lansarea proiectului
 • Comunicat de presă pentru diseminarea rezultatelor la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului)
 • Conferința de lansare a proiectului
 • Eveniment de diseminare a rezultatelor intermediare
 • Website al proiectului
 • Raport tehnico-financiar final
 • Raport de audit întocmit si recepționat