Obiectivul general constă în creșterea atractivității ofertei educaþionale a USAMV Cluj-Napoca, precum și a relevanței acesteia pe piața muncii. În ceea ce privește creșterea atractivității ofertei educaționale, Solicitantul urmăreste diversificarea ofertei de programe de studii, inclusiv prin focalizarea pe cele destinate învățământului terțiar non-universitar, precum și consolidarea măsurilor de asistență educațională. Astfel, prin diversificarea ofertei educaționale proiectul contribuie la OS 6.10 al POCU, mizând pe valorificarea competențelor transversale și sporirea gradului de aplicabilitate, în cadrul a 6 cursuri complementare programelor de licență/master (pentru 300 de studenți) și a 3 programe de studii terțiare non-universitare (pentru 60 de cursanți) ce răspund cerințelor actuale de pe piața muncii din sectoarele economice competitive (SNC) si domeniile de specializare inteligenta (SNCDI). Prin oferta educațională optimizată, proiectul propus vizează 4 sectoare economice cu potențial competitiv – bioeconomie, procesarea alimentelor și a băuturilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, energie și management de mediu și contribuie astfel la promovarea sectoarelor de viitor. În același sens, demersul propus prin prezentul proiect urmărește corelarea ofertei educaționale cu domenii de specializare inteligentă: bioeconomie; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; sănătate. De asemenea, prin consolidarea măsurilor de asistență educațională pentru cursanții înmatriculați în programele de studii tehnice, inclusiv pentru cei din grupuri vulnerabile, proiectul contribuie la îndeplinirea OS 6.7 al POCU. Investind în perfecționarea resursei umane proprii și în formarea studenților și cursanților în concordanță cu nevoile pieței muncii, proiectul subscrie direcției de acțiune privind îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare astfel încât să asigure corelarea cu piața muncii și contribuie în egală măsură la OS 6.9 al POCU, prin formarea a 45 cadre didactice din învățământul terțiar universitar și 10 cadre didactice din învățământul non-universitar tehnic prin acțiuni de perfecționare profesională specializată (cursuri de formare specifica în metode inovative de predare, e-learning si blended learning; stagii de perfecționare la agenți/colaboratori economici; schimb de experiență si bune practici la instituții de învățământ superior din străinătate, cu experiență în utilizarea de instrumente și resurse de învățare inovative, moderne si flexibile). Îndeplinirea Obiectivului General al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung datorită schimbărilor și îmbunătățirilor pe care le va aduce ofertei educaționale a USAMVCN prin creșterea gradului de aplicabilitate, datorită stabilirii unor contacte, pe baza protocoalelor de colaborare, între viitorii angajați și agenții socio-economici ca potențiali angajatori, precum și datorită creșterii gradului de angajabilitate în rândul absolvenților de învățământ terțiar ca urmare a dobândirii competențelor cerute de piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Îmbunătățirea nivelului de competențe ale personalului didactic al USAMV CN, prin instruirea și perfecționarea a 45 cadre didactice din învățământul terțiar universitar și 10 cadre didactice din învățământul non-universitar tehnic;

OS2 – Diversificarea ofertei educaționale a USAMV CN, prin valorificarea competențelor transversale și sporirea gradului de aplicabilitate, în cadrul a 6 cursuri complementare programelor de licență/master și a 3 programe de studii terțiare non-universitare;

OS3 – Consolidarea măsurilor de asistență educațională pentru a asigura creșterea ratei de participare la învățământul terțiar.