Absolvenţii specializării Maistru mecanic agricol , vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a tractoarelor şi maşinilor agricole, precum şi de a executa lucrări ale solului.

De asemenea, maiștri mecanici agricol contribuie la estimarea cantităţii şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al tractoarelor şi maşinilor agricole, intreţine maşinile şi instalaţiile pentru irigaţii şi desecări , utilajele pentru transport, incărcat şi descărcat din agricultură in vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.