Mai simplu spus, justificarea proiectului este motivul principal pentru care am ales să începem și să derulăm această misiune. De altfel, motivația nu este doar principiul după care ne ghidăm în ceea ce ne-am propus să îndeplinim, nu sunt doar vise frumoase puse pe hârtie. Justificarea reală a unui proiect are în spate o muncă de cercetare, respectiv stabilirea clară a nevoilor cărora proiectul se adresează și pe care le-a identificat în rândul grupului țintă selectat. Ne-am propus să realizăm acest proiect pentru că el ajută la creșterea armonioasă a vieții celor ce nu se opresc din învățat, cei ce vor să se dezvolte mereu și poate să ajungă mai sus decât au visat vreodată.

Am învațat că scurtaturile nu dau roade pe termen lung.

– John C. Maxwell

Strategia Europa 2020 propune reforma învățământului superior european prin creșterea calității și relevanței educației astfel încât curricula universitară să răspund optim nevoilor pieței muncii. Comisia propune ca obiectiv prioritar pentru UE: “75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 si 64 de ani ar trebui să aibă un loc de munca”. Linia directoare 24: Adaptarea sistemului de educație și instruire la noile cerințe de competențe necesare precizează că este necesară o mai bună adaptare la noile necesități din planul profesional, planul competențelor esențiale și al celor referitoare la calificare.

La nivel național, Legea Educației Naționale 1/2011 propune dezvoltarea unui sistem de invățământ superior de calitate, care să raspundă criteriilor pieței muncii și crearea unor rețele de colaborare între MEN, agenții, universității și mediulului economic. La nivel regional, Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea forței de muncă si incluziune socială pentru Regiunea N-V descrie prioritățile și acșiunile ce vizează dezvoltarea forței de muncă din această regiune și promovarea incluziunii sociale și a parteneriatelor, plecând de la realitățile si necesitățile regionale. Procentul de absolvenți USAMVCN care se angajează după absolvire este de 68% în 2016 și peste 70% in 2017. Factorii de bază care au condus la această rata de angajare determinați conform studiilor de caz efectuate de ALUMNI sunt: prestigiul și recunoașterea universității, experiența profesională dezvoltată în timpul facultătii, stagiile de practica, intershipurile, cunoașterea limbilor străine.

Totuși, obiectivul Universitățiii este de a crește această rată de absorbție pe piața muncii, prin diversificarea ofertelor de training și cresterea gradului de aplicabilitate a programelor de studii. Astfel, analiza nevoilor de formare a studenților/cursanților și a cadrelor didactice este parte integrantă a analizei nevoilor de dezvoltare instituțională a USAMVCN. Situația actuală–structura universității: cicluri licență, masterat și doctorat; strategia de dezvoltare universitară; obiectivele universității; procesele de predare, nivelul de pregătire a cadrelor didactice; resursele de management; evaluarea/autoevaluarea internă a personalului didactic.

Nevoile grupului țintă – nevoia de perfecționare a curriculei universitare și adaptarea ei la cerințele socioeconomice; nevoia corelării calificărilor cu cerintele pieței muncii; nevoia creșterii rolului și imaginii universității in comunitate; nevoia sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice; nevoia de noi metode si tehnici didactice de predare-învățare; nevoia de instruire de tip e-learning si blended learning; nevoia de formare a studentilor/ masteranzilor prin cursuri complementare; nevoia de programe de formare pt non-universitar; nevoia de activități de consiliere și orientare profesională.

Nimic nu este imposibil pentru cel care încearca.

– Alexandru Macedon