Categorii de grup țintă

Grupul țintă al proiectului este format din:

a. personal didactic 55 de cadre didactice, dintre care:

grup țintă 1 – personal didactic

grup țintă 2 – personal implicat în dezvoltarea de programe de studii

b. 300 studenți din ultimul an licență/ masterat – grup țintă 3 – din care 20% cu domiciliul în zona rurală.

c. 60 cursanți grup țintă 4 – absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat, din care 20% cu domiciliul în zona rurală.

Condiții de eligibilitate a grupului țintă

a. personal didactic :

 • angajați în cadrul USAMV Cluj-Napoca.
 • au calitatea de personal implicat în dezvoltarea programelor de studii.

b. studenți:

 • au domiciliul/ locuiesc în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
 • înmatriculați într-un program de studii de licență/ master derulat în cadrul USAMV Cluj-Napoca.

c. cursanți:

 • au domiciliul/ reședința în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
 • la intrarea în proiect dovedesc absolvirea învățământului preuniversitar liceal.

Beneficii pentru grupul țintă

a. personalul didactic își va îmbunătăți nivelul de competențe în conţinutul educaţional inovator şi resurse de predare moderne şi flexibile.

b. Studenții vor beneficia de:

 • 6 cursuri transversale;
 • practică la agenți socio-economici;
 • consiliere profesională în sesiuni individuale;
 • renovarea și dotarea unor spații de cazare.

c. Cursanții vor beneficia de:

 • 3 programe de studii terțiare non-universitare;
 • consiliere profesională în sesiuni individuale;
 • renovarea și dotarea unor spații de cazare;
 • acordarea de stimulente lunare.