Grupul țintă este doar un nume formal și colectiv care se referă la persoanele cărora acest proiect se adresează. Nicio misiune îndreptată spre oameni nu poate să fie îndeplinită fără beneficiari, fără oamenii care să aibă cel mai mult de câștigat în urma obiectivelor îndeplinite. Desigur, grupul țintă diferă în cadrul acestor proiecte, el este de asemenea creat în funcție de nișa creată prin scopurile centrale ale programului în sine. Proiectele sociale și educaționale sunt despre oameni, vieți și pentru viitorul unor întregi comunități.

Ar fi mai bine sa începi sa-i înveţi pe alţii abia dupa ce ai învaţat tu însuţi ceva.

– Albert Einstein

Personalul didactic implicat în dezvoltarea și derularea celor 6 cursuri complementare cu componentă aplicativă și celor 3 programe de studii din cadrul colegiului universitar. Marimea acestui grup tinta este de 55 de cadre didactice, dintre care: grup țintă 1 – personal didactic (35 cadre didactice din învațământul terțiar universitar si 10 cadre didactice din cadrul colegiului universitar) si grup țintă 2 – personal implicat în dezvoltarea de programe de studii (10 cadre didactice implicate în dezvoltarea de curricula).

Cadrele didactice din grupul tinta isi vor îmbunătăți nivelul de competențe în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de predare moderne si flexibile. Selectarea cadrelor didactice se va face pe bază de voluntariat, dar proporțional cu cele 6 cursuri facultative care vor fi introduse in planurile de invățământ ale celor 5 facultăți din USAMVCN respectiv cele 3 specializari/programe de studii ale colegiului.

Aceștia vor participa la cursuri de formare, care le vor asigura accesul la instrumente de perfecționare și vor dobândi competențe suplimentare pe care le vor aplica în redactarea fișelor disciplinelor și in implementarea activitatilor din proiect aferente susținerii ulterioare de cursuri inovatoare, interactive.

300 de studenți din ultimul an licență/masterat (grup țintă 3), care vor participa la cursurile complementare organizate la nivel de facultate. Studenții se vor înscrie la aceste cursuri cu caracter facultativ/opțional în funcție de aspirațiile lor în ceea ce privește dobândirea de competențe transversale suplimentare care să le faciliteaze o mai bună integrare pe piața muncii. Vor fi motivați de obținerea unei diplome/certificat de absolvire care să ateste competențele dobândite.

Cursurile vor primi credite suplimentare (5 credite/curs) și vor apărea inclusiv în suplimentul la diplomă. Studenții/masteranzii din grupul țintă vor beneficia astfel în mod direct de diversificarea ofertelor educaționale în USAMVCN prin introducerea cursurilor complementare, care promovează experiențe de învațare de calitate și facilitează integrarea lor în planul socio-economic.

Astfel studenții/masteranzii din grupul țintă, prin activitățile derulate, iși vor forma competențe socio-emoționale și vor beneficia de servicii de facilitare a invățării, respectiv construirea de aspirații ocupaționale. 20% dintre aceștia (60 studenți) vor avea domiciliul de resedință în zona rurală.

Învatarea nu epuizeaza niciodata mintea.

– Leonardo da Vinci