Domeniul Etnografiei şi Folclorului românesc este deosebit de vast şi, de aceea, selectarea materialului și a elementelor de interes pe care le supunem atenţiei studenţilor, s- a dovedit destul de dificilă.


Ne-am oprit la acele elemente de Etnografie şi de folclor pe care le considerăm de maxim interes în activitatea de predare, o suită de alte informații valoaroase și interesante urmând a fi dobândite de către cursanți în timpul activităților practice. Etnografia şi Folclorul, care se circumscriu familiei vaste a ştiinţelor etnologice, constituie o domeniu disciplinar incitant, imposibil de a fi încadrat într-un tipar limitativ. Arealul tematic selectat pentru acest curs (fundamentat, în principal pe baza studiului de cultură tradiţională românească elaborat de V. Barbu Iurașcu) răspunde necesităţilor de ordin didactic, fiecare capitol încercând să ofere o imagine cât mai cuprinzătoare asupra câmpului conceptual specific:

  • INTRODUCERE ÎN ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
  • PRINCIPALELE TRADIŢII ŞI OBICEIURI SPECIFICE ZONELOR ETNOGRAFICE
  • PORTUL TRADIȚIONAL
  • ARHITECTURA POPULARĂ (RURALĂ) – Elemente de arhitectură, clasificare şi tipuri de case