Întrucât scopul principal al unui antreprenor eficient şi eficace este acela de a răspunde nevoilor societăţii, este necesar ca acesta să deruleze cercetări aprofundate de marketing, să identifice nevoi reale, să construiască idei fezabile şi să implementeze oportunităţi de afaceri în care să valorifice avantaje competitive susţinute, pe o piaţă competitivă. Parcurgerea manualului de faţă va oferi oricărui cititor atent competenţe antreprenoriale distinctive, care implică atât cunoştinţe teoretice temeinice, cât şi abilităţi practice, regăsite în planuri de afaceri realiste.

Obiectivul general al disciplinei şi manualului didactic de faţă este ca cititorii să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la oportunităţi şi strategii antreprenoriale de business.

Obiectivele specifice ale manualului didactic, în raport cu cei care îl parcurg, pot fi sintetizate mai jos astfel:
• Să înţeleagă nevoia caracterului antreprenorial al activităţilor în mediul business (urban şi rural);
• Să poată aprecia oportunităţi de afaceri şi dezvolta strategii antreprenoriale în consecinţă;
• Să poată dezvolta şi aplica metode şi tehnici moderne de comunicare, negociere, management şi marketing în afaceri;
• Să deprindă factorii care conduc la dezvoltarea economiei rurale şi urbane în România (cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic);
• Să stimuleze educaţia antreprenorială la toate categoriile de studiu, precum şi la toate categoriile de vârstă şi implicare economică.

În urma parcurgerii cursului, ne-am propus să dezvoltăm cititorilor următoarele competenţe profesionale din punct de vedere antreprenorial:
• Să cunoască limbajul specific pentru disciplina Educaţie Antreprenorială (limbaj economic, business);
• Să înţeleagă particularităţile gândirii antreprenoriale;
• Să recunoască principalele diferenţe între IMM, întreprinderi sociale, PFA, II, IF, CAP, alte forme asociative;
• Să stăpânească metode şi tehnici de comunicare, negociere, management în afaceri;
• Să deprindă principalele strategii antreprenoriale în afaceri;
• Să identifice oportunităţi de afaceri, mecanisme de finanţare a afacerilor;
• Să-şi dezvolte creativitatea, capacitatea inovativă;
precum şi următoarele competenţe transversale la nivel antreprenorial:
• Să îşi însuşească modalităţile de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
• Să demonstreze capacitatea de management şi antreprenoriat în afaceri;
• Să poată dezvolta proiecte de asigurare a transferului tehnologic în economie;
• Să poată gândi activităţi ştiinţifice (cercetare aplicată în bioeconomie şi alte domenii de specializare inteligentă) referitoare la antreprenoriat şi transfer tehnologic;
• Să cunoască şi să aplice cunoştinţe privind politicile europene orizontale (dezvoltarea durabilă/sustenabilă, egalitatea de şanse, inovare socială, ITC).
• Să demonstreze preocupare privind formarea şi perfecţionarea de abilităţi antreprenoriale;