Pe parcursul cursului de Ecologie rurală studenții vor acumula cunoștințe cu privire la provocările Ecologiei Rurale, după cum urmează:

 • Ecologia ca răspuns la schimbările climatice
 • Tranziția ecologică
 • Managementul ecologic în mediul rural
 • Gestionarea ecologică a spațiului construit, a ecosistemelor și agroecosistemelor
 • Localități/pădure
 • Sate ecologice
 • Sate eco turistice
 • Sate eco culturale
 • Sate muzee vii
 • Gestiunea în comun a cursurilor de apă, pădurilor și pășunilor
 • Refacerea ecosistemelor/agroecosistemelor afectate de acțiunea umană
 • Ecologia colaborativă și participativă
 • Ecologia consumatorului responsabil
 • Responsabilitatea cetățeanului față de mediu
 • Amprenta ecologică
 • Paradigma ecologie/agroecologie la nivel de fermă și teritoriu
 • Formarea agricultorilor/cetățenilor în Ecologie
 • Dezvoltarea și animarea de proiecte ecologice de grup
 • Reducerea utilizării de produse fitosanitare
 • Consilierea agricultorilor/cetățenilor în tematici ecologice
 • Tranziția ecologică a ecosistemelor și agroecosistemelor (agroecologie)
 • Angajarea si mobilizarea filierelor și a teritoriilor
 • Reducerea cantităților de antibiotic
 • Utilizarea de semințe adaptate
 • Gestiunea materiei organice în sol
 • Menținerea sistemelor eco/apicole
 • Organizarea de sisteme agro/eco/forestiere.