Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate.

Pe de o parte, monitorizarea pilotarii cursurilor transversale complementare se va desfasura pe toata durata de derulare a acestora. În acest sens, va fi elaborata o metodologie de monitorizare a pilotarii cursurilor transversale complementare. Evaluarea pilotarii cursurilor transversale se va realiza periodic, pe baza unei metodologii de evaluare a pilotarii cursurilor transversale complementare, care va cuprinde matrici de evaluare a calitatii din partea cadrelor didactice (autoevaluare) si chestionare de evaluare a satisfactie din partea cursantilor, instrumente de evaluare a materialelor didactice, de evaluare a prestatiei cadrelor didactice etc.

Pe de cealalta parte, monitorizarea programelor de studii tertiare non-universitare se va desfasura pe toata durata de derulare a acestora. În acest sens, va fi elaborata o metodologie de monitorizare a programelor de studii tertiare non-universitare. Evaluarea programelor de studii tertiare non-universitare se va realiza periodic, pe baza unei metodologii de evaluare, care va cuprinde matrici de evaluare a calitatii din partea cadrelor didactice (autoevaluare) si chestionare de evaluare a satisfactie din partea cursantilor, instrumente de evaluare a materialelor didactice, de evaluare a prestatiei cadrelor didactice etc.

Subactivitatea contribuie la succesul proiectului prin asigurarea derularii unui act educational de calitate, care sa livreze competente viabile si valabile; obtinerea feedback-ului si input-ului necesar pentru mentinerea standardelor de calitate în educatie, care sa se plieze pe cerintele pietei muncii;