Instituirea si utilizarea unor pachete integrate de masuri de asistenta educationala si sprijin financiar care sa includa, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilitati, constituirea de retele si comunitati virtuale de studii la distanta etc., a caror acordare va fi conditionata de continuarea studiilor, în vederea cresterii numarului de cursanti si de absolventi din învatamântul tertiar

Se vor derula lucrari de renovare si dotare a unor spatii de cazare, care vor fi monitorizate de managerul de proiect si de responsabilul tehnic si se vor realiza pe baza planului situational si a devizului de lucrari. Se are în vedere reabilitarea a 20 de unitati locative tip garsoniera. Se va demara o procedura de achizitii publice (procedura simplificata) si se va tine cont de standardul de cost pentru blocurile de locuinte pentru tineri.

Responsabilul Tehnic Infrastructura Educationala va asigura o implementare eficienta a întregii activitati, de la realizarea caietului de sarcini, la supervizarea lucrarilor si receptia infrastructurii în forma sa reabilitata.

Subactivitatea contribuie la succesul proiectului prin consolidarea pachetului de masuri de asistenta educationala.