Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate.

Cele 3 programe, de studii tertiare non-universitare, Tehnician silvic (2 ani), Maistru mecanic agricol (1,5 ani) si Tehnician in prelucrarea carnii si a laptelui (1,5 ani) vor fi implementate pe baza planurilor de învatamânt stabilite în prealabil de catre 12 formatori/program (7 Formatori Colegiu Universitar, 4 Responsabili Practica Colegiu Universitar si 1 Coordonator Colegiu Universitar pentru fiecare specializare).

În ceea ce priveste evaluarea si certificarea rezultatelor învatarii, aceasta se va realiza pe baza examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor învatamântului postliceal, la finalul duratei de scolarizare.

Formatorii Colegiului Universitar (21 de persoane, câte 7 pentru fiecare program) vor fi responsabili de sustinerea pregatirii teoretice din cadrul fiecarui program.

Responsabilii de Practica din Colegiul Universitar (12 persoane, câte 4 pentru fiecare program) vor superviza stagiile de practica ale cursantilor.

Coordonatorii Colegiului Universitar (3 persoane, câte unul pe program de specializare) vor superviza si coordona întreaga activitate a programului de specializare.

Expertul E-learning va asigura suport pentru realizarea unor materiale didactice multimedia, adaptate cerintelor si competentelor necesare în prezent pe piata muncii si va facilita utilizarea metodelor de e-learning în cadrul cursurilor.

Subactivitatea contribuie la succesul proiectului prin: Reglementarea rapoartelor de scolarizare si furnizare de competente prin programele de studii tehnice; Diversificarea ofertei de programe de studii, inclusiv prin focalizarea pe cele destinate învatamântului tertiar non-universitar. Astfel se ofera o sansa la angajabilitate, inclusiv absolventilor de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat.