Într-o prima etapa, se vor identifica si se vor adopta standardele de pregatire profesionala pentru a putea stabili încadrarea celor 3 calificari profesionale alese (tehnician silvic, maistru mecanic agricol si tehnician în prelucrarea carnii si a laptelui) în nivelul 5 CNC (nivelul 3 avansat), specificul activitatilor reprezentative pentru calificare, lista unitatilor de competente care compun calificarea, precum si tipul de probe care demonstreaza îndeplinirea competentelor. De asemenea, se vor întocmi planurile de învatamânt: stabilirea relatiei calificare-domeniu de pregatire profesionala; definirea si stabilirea materiilor de studiu de specialitate si a continutului acestora, precum si a stagiilor de pregatire practica si numarul de ore aferent fiecareia; stabilirea cifrei de scolarizare.

În faza urmatoare, se va pregati documentatia aferenta dosarului de autorizare a colegiului universitar. Astfel, pe baza unei hotarâri a Senatului universitar, la propunerea Consiliului de Administratie al USAMVCN, se va demara initiativa înfiintarii colegiului universitar, cu 3 specializari cu urmatoarele durate: Tehnician silvic (2 ani), Maistru mecanic agricol (1,5 ani) si Tehnician in prelucrarea carnii si a laptelui (1,5 ani). Dosarul de autorizare a colegiului universitar va cuprinde: cererea de evaluare externa pentru autorizarea de functionare provizorie, fisa-tip a raportului de evaluare interna, documentatia de evaluare interna.

Finalmente, se va întreprinde depunerea dosarului de autorizare la ARACIP si obtinerea autorizatiei. În acest sens, se va depune cererea, dupa care Solicitantul va semna contractul de prestari servicii cu ARACIP si va încarca datele pe platforma calitate.aracip.eu. ARACIP va analiza documentatia si va întreprinde vizita de evaluare externa, ulterior, pe baza raportului de evaluare externa, fiind emisa decizia de autorizare, prin Ordin de Ministru.

Sub-activitatea contribuie la succesul proiectului deoarece prin ea se va asigura:

  • Optimizarea raportului dintre componenta teoretica si componenta aplicativa, astfel încât programele de studii nou dezvoltate si furnizate în cadrul proiectului sa vina în sprijinul angajabilitatii;
  • Pregatirea bazei pentru organizarea structurii aferente livrarii programelor de formare tehnica;
  • Reglementarea structurii aferente livrarii programelor de formare tehnica.