În ceea ce priveste derularea componentei teoretice a cursurilor transversale se va focaliza pe utilizarea de tehnici interactive. Astfel, în cadrul cursurilor se vor folosi metode didactice actuale, interactive, adaptate educatiei adultilor, predominant de tip formativ: problematizarea, descoperirea, studiul de caz, activitatea individuala si in grup. Componenta teoretica va avea 14 ore/curs si se va derula la sediul Solicitantului. Astfel, cei 6 Formatori de Cursuri Transversale vor pilota cursurile complementare la nivelul celor 5 facultati componente ale USAMVCN.

Cursurile complementare sunt:

 • Educatie Antreprenoriala;
 • Ecologie urbana;
 • Ecologie rurala;
 • SEO–Competente digitale;
 • Tehnici de comunicare si negociere in afaceri;
 • Etnografie si folclor.

În ceea ce priveste componenta aplicativa, aceasta va consta în 28 ore de activitati practice desfasurate la agentii socio-economici, pe baza protocoalelor de colaborare.

Se va derula pe urmatoarele paliere:

 • organizarea unor întâlniri de lucru între Solicitant si colaboratori;
 • organizarea vizitelor de studiu/stagiilor de practica;
 • organizarea de workshop-uri cu aplicatie practica (sesiuni de întrebari si raspunsuri, exercitii, rezolvare de probleme – problem-solving, simulari, task achievement – stabilirea temei si a sarcinii de lucru, realizarea produsului, expunerea produsului);
 • utilizarea instrumentului firma de exercitiu/întreprindere simulata ca metoda interactiva de învatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;
 • livrarea de knowhow si exemple de buna practica dinspre colaboratori catre studenti.

Ulterior, toate cursurile transversale se vor finaliza cu verificarea cunostintelor si certificarea competentelor prin diplome. În urma evaluarii, care va fi sumativa sau continua, studentii vor primi note, respectiv credite, care vor fi consemnate în foaia matricola, iar competentele dobândite vor fi detaliate în suplimentul descriptiv la diploma de absolvire (diploma de licenta sau diploma de master). De asemenea, li se vor acorda suplimentar certificate de absolvire a cursurilor transversale unui numar de 180 de studenti.