În prima faza, pe baza competentelor dobândite, cadrele didactice abilitate vor elabora, prin cooperarea cu colaboratorii socio-economici, fisele disciplinelor pentru cele 6 cursuri transversale, complementare programelor de studii de licenta/master.

Astfel, în cadrul fiselor disciplinelor se vor specifica urmatoarele:

  • 1. Competentele specifice pe care disciplina urmareste sa le formeze, precum si competentele generice (competente profesionale, personale si transversale), în acord cu competentele-cheie prevazute în cadrul Recomandarilor UE;
  • 2. Numarul de ore ce urmeaza a fi desfasurate în cadrul disciplinei;
  • 3. Tipul disciplinei (în cazurile de fata – disciplina optionala/facultativa); 4. Tipul de evaluare utilizata (evaluare sumativa sau evaluare continua). Cursurile vor consta în 14 ore parte teoretica (la USAMVCN) si 28 de ore activitati practice (la agentii socio-economici),pe parcursul unui semestru de studiu.

Subsecvent elaborarii fiselor disciplinelor, titularii de curs vor elabora suporturile de curs si materialele didactice prin intermediul carora vor fi diseminate informatiile catre studenti, atât în format hard-copy, cât mai ales în format digital. De asemenea, vor fi stabilite strategiile didactice de predare/învatare/evaluare, care se vor dori cât mai interactive, stimulative, flexibile – axate pe nevoile de cunoastere si de dezvoltare ale studentilor, cu accent pe furnizarea si utilizarea feedback-ului în actul educational si în livrarea de competente.