Aprilie 2019 – Septembrie 2019

Subactivitatea presupune valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic sustinute din ERASMUS+ în vederea completarii formarii initiale/continue a acestuia în relatie cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI Activitatea de formare a cadrelor didactice se va derula prin Centrul pilot de formare/perfectionare al USAMVCN si va consta în 3 etape:

Etapa 1: Derularea cursurilor de formare specifica, organizate modular. Se vor derula 2 cursuri de perfectionare profesionala: e-learning si blended learning si tehnici de predare moderne, care vor fi organizate modular si vor consta în 56 de ore fiecare, dintre care 16 ore teoretice si 40 ore pregatire practica. În cadrul cursurilor de formare specifica vor participa si invitati din mediul de afaceri/economic. Vor fi certificate 55 cadre didactice (35 de cadre didactice USAMV, 10 cadre didactice).

Etapa 2: Organizarea stagiilor de perfectionare la agenti/colaboratori economici. În vederea derularii celor 40 ore de pregatire practica per curs de formare specifica, Solicitantul va stabili contactele cu agenti/colaboratori economici pentru desfasurarea stagiilor de perfectionare ale cadrelor didactice. Un rol important în stabilirea contactelor îl va avea input-ul obtinut din partea invitatilor din mediul economic în cadrul orelor de pregatire teoretica.

Etapa 3: Derularea unui program de schimb de experienta si bune practici la institutii de învatamânt superior din strainatate, cu experienta în utilizarea de instrumente si resurse de învatare inovative, moderne si flexibile. Pentru derularea mobilitatilor externe ale cadrelor didactice din GT 1 si GT 2, se vor valorifica colaborarile cu universitati de prestigiu din Europa cu care USAMVCN care încheiate parteneriate pentru schimburi de experienta, ca parte a programului Erasmus+. Programul de schimb de experienta va consta în preluarea de knowhow si exemple de bune practici în ceea ce priveste utilizarea de instrumente si resurse de învatare inovative, moderne si flexibile.