Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri cu o componenta aplicativa adresate studentilor din ciclul de studii de licenta/ master, cu scopul cresterii angajabilitatii absolventilor

Educaţia antreprenorială este absolut necesară pentru orice viitor antreprenor şi se dobândeşte prin acumularea noţiunilor şi strategiilor generale de management şi marketing al firmelor, la nivel IMM şi corporatist, coroborate cu deprinderi practice de planificare, gestiune resurselor, analiza riscurilor sau analiza oportunităţilor.

Pornind de la o nevoie bine identificată, antreprenorul face un exerciţiu de creativitate, imaginaţie, intuiţie şi propune idei concrete de tratare a nevoii pe care a ales să “o trateze”, sau să o “amelioreze”. Ideile trebuie analizate, atât la nivel individual, cât şi în panel cu altele similare şi vor trebui selectate doar acelea care reprezintă reale oportunităţi de business.

Obiectivul general al disciplinei este ca cititorii să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la oportunităţi şi strategii antreprenoriale de business.


Ecologie urbană: „Cea mai mare responsabilitate a noastră este aceea de a fi buni străbuni.” (Jonas Edward SALK). Principalul obiectiv al acestui curs este de a introduce și familiariza studenții cu modul în care funcționează orașele ca sisteme social-ecologice și de a explora interacțiunile ecologice între fizic, biologic, procesele economice, sociale și politice din mediul urban.

Ecologia este o disciplină sintetică, o ştiinţă interdisciplinară. Ea are conexiuni cu diferite alte ştiinţe, atât biologice cât şi nebiologice. Relaţiile funcţionale dintre populaţii şi dintre acestea şi mediul lor abiotic constau în schimburi de materie, energie şi informaţie, ceea ce implică utilizarea conceptelor din domenii ca fizica (termodinamica), biochimia (pentru studierea mecanismelor moleculare ale schimburilor energetice), fiziologia (pentru cunoştinţele legate de respiraţie, digestie, asimilaţie, metabolism) sau informatica.


Ecologie rurală. Ecologia poate oferi multe răspunsuri de societate, într-o etapă în care schimbările climatice devin tot mai pregnante încât acestea se constituie azi în una dintre principalele mai provocări pentru lumea de azi. Astfel, din punct de vedere conceptual se vehiculează de multă vreme o paradigmă majoră denumită tranziția ecologică, noțiune care face obiectul unor mari dezbateri politice la nivel mondial și se traduce prin politici publice ce integrează conceptul. Gestionarea ecologică a spațiului construit, a ecosistemelor si agroecosistemelor:

  • Localități/pădure
  • Sate ecologice
  • Sate eco turistice
  • Sate eco culturale
  • Sate muzee vii

Competențe digitale – SEO. In prezent, este greu de imaginat că poate trece o zi fără a căuta ceva pe Google. Google search este cel mai utilizat motor de căutare din lume. Prin itermediul motoarelor de căutare descoperim timpul probabil, reţete culinare, programul spectacolelor, orarul diverselor magazine, tutorial care ne ajută în viaţa profsională, etc. Lipsa motoarelor de căutare ar îngreuna accesarea informaţiei de Internet.

Deoarece algoritmii de indexare ai web paginilor sunt informaţii bine păstrate s-a dezvoltat în paralel cu motoarele de căutare o nouă ramură Search Engine Optimization – celebrul SEO care să contribuie la promovarea web site-urilor. Acest îndrumător de curs îşi propune să se constituie într-o introducere în vastul subiect SEO, bazată pe întelegerea principiilor de funţionare a motoarelor de căutare, a modului onest în care trebuie construit un site, elemente care vor atrage de la sine o bună poziţionare în lista cu rezultate.


Tehnici de comunicare și negociere în afaceri. Întreaga existenţă şi manifestare a omului ca fiinţă socială este strict legată de procesul comunicării, care ajută la atingerea scopului şi a obiectivelor, duce la finalitate intenţiile, dorinţele, aspiraţiile, atitudinile, sentimentele şi acţiunile noastre.

Cursul de Tehnici de Comunicare şi Negociere în afaceri urmăreşte dezvoltarea competențelor de comunicare necesare tinerilor studenţi în diferitele ipostaze din viitoarea activitate profesională; dezvoltarea abilităților de configurare a relațiilor de afaceri prin negociere; simularea spiritului de businessman pe baza de scenarii ale negocierilor cu clienții, furnizorii, superiorii, subordonații sau cu alți parteneri de afaceri.

“Într-o comunicare este foarte important să auzi și ce nu s-a spus” Peter Drucker


Etnografie și folclor. Etnografia şi Folclorul, care se circumscriu familiei vaste a ştiinţelor etnologice, constituie o domeniu disciplinar incitant, imposibil de a fi încadrat într-un tipar limitativ. Arealul tematic selectat pentru acest curs răspunde necesităţilor de ordin didactic, fiecare capitol încercând să ofere o imagine cât mai cuprinzătoare asupra câmpului conceptual specific, principalelor tradiții și obiceiuri specifice diferitelor zone etno-folclorice, a particularității și diversității portului popular, respectiv o radiografie suucintă a locuințelor tradiționale.

Termenul ”etnografie” (gr. ethnos+graphos) denumeşte o ştiinţă care s-a impus în spaţiul european în prima jumătate a secolului al XIX-lea (prin lucrarea lui A. Balbi, Atlas etnografic al globului, 1824), când materialul adunat începe să fie sistematizat pe baza unor metode şi principii proprii. Termenul de ”folclor” a început să fie folosit abia din secolul al XIX-lea. Până atunci, expresii şi cuvinte precum „tradizioni popolari”, „traditions populaires”, „saber popular”, „laografie”, „demopsihologie”, „demologie”, „demopsihologie” etc. defineau ceea ce cuprinde creaţia populară sau tradiţională.