În acest sens, se vor respecta prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, aferent apelului Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității. Astfel:

a. pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă 1 format din personal didactic din învățământul terțiar universitar și terțiar non-universitar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. sunt angajați în cadrul instituției de învățământ superior beneficiare de finanțare, în speță Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, instituție localizată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;

2. își manifestă interesul să participe la activitățile proiectului în vederea îmbunătățirii competențelor didactice.

b.  pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă 2 format din personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. sunt angajați în cadrul instituției de învățământ superior beneficiare de finanțare, în speță Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, instituție localizată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;

2. pe durata participării la activitățile proiectului au calitatea de personal implicat în dezvoltarea programelor de studii, dovedită prin adeverință de la Departamentul de Asigurarea Calității care atestă implicarea in dezvoltarea curriculei.

c. pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă 3 format din studenți, inclusiv din grupuri vulnerabile (în speță persoane din mediul rural) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. au domiciliul/locuiesc în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;

2. pe durata participării la activitățile proiectului, trebuie să demonstreze calitatea de studenți înmatriculați într-un program de studii de licență/master (adeverință de înmatriculare) derulat în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

d. pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă 4 format din cursanți, inclusiv din grupuri vulnerabile (în speță persoane din mediul rural) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. au domiciliul/reședința în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; 2. la intrarea în proiect dovedesc absolvirea învățământului preuniversitar liceal.