Colegiul Terțiar Nonuniversitar este parte integrantă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

În cadrul colegiului există 3 specializări:

  • Maistru mecanic agricol cu o durată de școlarizare de 1,5 ani în cadrul Facultății de Agricultură
  • Tehnician silvic cu o durată de școlarizare de 2 ani în cadrul Facultății de Horticultură
  • Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui cu o durată de școlarizare de 1,5 ani în cadrul Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor

         Anul de studiu în cadrul colegiului are ca o structură similară anului școlar din sistemul preuniversitar (14 săptămâni/semestru – 2 semestre) din data de 14 septembrie până în luna iunie cu vacanțele de iarnă, primăvară și vară identice ca si perioada cu cele din liceu.

         Calificările obținute în urma absolvirii colegiului sunt (se vor regăsi pe diplomele de absolvire):

  • maistru mecanic agricolDETALII
  • technician silvicDETALII
  • technician în prelucrarea cărnii și a lapteluiDETALII

         Cui se adresează colegiul?

  • Tuturor doritorilor în obținerea unor diplome rezultate în urma unei formări teoretice și practice de calitate cu profesori deschiși la transmitere și pentru  consiliere în învățare.
  • Absolvenților cu sau fără diploma de bacalaureat
  • Tuturor celor care doresc o schimbare în viața profesională (reconversia profesională).

Există 20 locuri pentru fiecare specializare.Toate sunt la BUGET în acest an școlar.

         Vă asteptăm, vom fi mereu alături de voi în formarea și devenirea voastră ca și profesioniști! Detalii despre înscriere AICI!