Grupul țintă al proiectului este format din:

a. personal didactic implicat în dezvoltarea și derularea celor 6 cursuri complementare cu componentă aplicativă si celor 3 programe de studii din cadrul colegiului universitar. Marimea acestui grup tinta este de 55 de cadre didactice, dintre care: grup țintă 1 – personal didactic (35 cadre didactice din învățământul terțiar universitar și 10 cadre didactice care vor fi implicate în activitățile din cadrul colegiului universitar) și grup țintă 2 – personal implicat în dezvoltarea de programe de studii (10 cadre didactice implicate în dezvoltarea de curricula);

b. 300 studenți din ultimul an licență/masterat (grup țintă 3), din care 20% (60 studenți) cu domiciliul în zona rurală, care vor participa la cursurile complementare organizate la nivel de facultate;

c. 60 cursanți (grup țintă 4), absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat, din care 20% (12 cursanți) cu domiciliul în zona rurală, care vor participa la programele de studii din cadrul colegiului universitar înființat prin proiect.