Masurile minime de informare si publicitate aferente POCU 2014-2020 vor fi respectate si intreprinse pe toata durata proiectului. Activitatile de promovare includ: 2 comunicate de presa (1pt lansarea proiectului, 1pt diseminarea rezultatelor la sfârsitul perioadei de implementare), 1 conferinta de lansare a proiectului, 1 eveniment de diseminare a rezultatelor intermediare, diseminarea de materiale publicitare si elaborarea unei pagini web a proiectului.

Personalul auxiliar, coordonat de Managerul de Proiect va fi responsabil de implementarea masurilor minime de informare si publicitate.