6.1 Monitorizare și evaluare programe educaționale implementate

Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate.

Pe de o parte, monitorizarea pilotarii cursurilor transversale complementare se va desfasura pe toata durata de derulare a acestora. În acest sens, va fi elaborata o metodologie de monitorizare a pilotarii cursurilor transversale complementare. Evaluarea pilotarii cursurilor transversale se va realiza periodic, pe baza unei metodologii de evaluare a pilotarii cursurilor transversale complementare, care va cuprinde matrici de evaluare a calitatii din partea cadrelor didactice (autoevaluare) si chestionare de evaluare a satisfactie din partea cursantilor, instrumente de evaluare a materialelor didactice, de evaluare a prestatiei cadrelor didactice etc.

Pe de cealalta parte, monitorizarea programelor de studii tertiare non-universitare se va desfasura pe toata durata de derulare a acestora. În acest sens, va fi elaborata o metodologie de monitorizare a programelor de studii tertiare non-universitare. Evaluarea programelor de studii tertiare non-universitare se va realiza periodic, pe baza unei metodologii de evaluare, care va cuprinde matrici de evaluare a calitatii din partea cadrelor didactice (autoevaluare) si chestionare de evaluare a satisfactie din partea cursantilor, instrumente de evaluare a materialelor didactice, de evaluare a prestatiei cadrelor didactice etc.

Subactivitatea contribuie la succesul proiectului prin asigurarea derularii unui act educational de calitate, care sa livreze competente viabile si valabile; obtinerea feedback-ului si input-ului necesar pentru mentinerea standardelor de calitate în educatie, care sa se plieze pe cerintele pietei muncii;