Cadrele didactice din grupul țintă își vor îmbunătăți nivelul de competențe în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de predare moderne şi flexibile. Acestea vor participa la cursuri de formare, care le vor asigura accesul la instrumente de perfecționare și vor dobândi competențe suplimentare pe care le vor aplica în redactarea fișelor disciplinelor și în im