EduForm

Un proiect al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Ce este EduForm?

Care sunt obiectivele proiectului?

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
AP6 – Educaţie şi competenţe                                               
OT 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții   / OS 6.7/6.9/6.10
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Educație și formare competitivă pe piața muncii – EduForm – cod MySmis 121643   / Contract de finanțare POCU/320/6/21-121643